Vrijwillige ouderbijdrage

Op scholen vragen ze altijd een vrijwillige ouderbijdrage, zodat school ook leuke activiteiten voor de kinderen kan organiseren. Zelf zit ik in de ouderraad van de basisschool van mijn dochters en ik merk dat de vrijwillige bijdrage niet door iedereen betaald wordt. Ouders vragen zich vaak af, waar gaat het geld dan naar toe?